නෛතික සන්දර්භානුගත කාන්තා අයිතිවාසිකම් තහවුරුකරණයෙහිලා ගබ්සාව නීතිගත කිරීමෙහි ඇති උපයුක්තතාවය.

තත්කාලීන තොරතුරු ප්‍රවාහාගත සමාජය තුළ ස්ත්‍රිය,ස්ත්‍රිත්වය හෝ කාන්තා අයිතිවාසිකම් යනු දෛනික කරළිය තුළ නොමඳ අවකාශයක් හිමිකොටගෙන ඇති ප්‍රස්තුතයන් වේ. නමුත් ගතානුගතික පුරුෂෝත්තමවාදී නියාමයන් සංස්කෘතික, ආගමික සන්දර්භයන් තුළ ස්වකීය බලාධිපත්‍යයික ස්වරූපය විදාරණය කොටගෙන ඇති සමාජයක , රිසි තැන ලබා දී,නිසි තැන ලබාදුන් බවට මුලාකරණය කර තිබීම කතිකාගත විය යුතුම අනුභූතියකි. ලිංගික අසමානතාව සහ ජෛව විද්‍යාත්මක මටසිලිටිතා …

නීතිය යනු ගණිතමය ක්‍රියාවලියක්ද? නීති ගුරුකුල ඇසුරෙන්.

හැදින්වීම. නීතිය තුළ ගණිතමය ක්‍රියාවලි අන්තර්ගත නොවන අතර ප්‍රධාන වශයෙන්ම නීතිය සමාජ ක්‍රියාවලියේම කොටසක් ය. ඔලිවර්  වෙන්ඩල්  හෝම්ස්ට  අනුව  මිනිසාගේ  පරිණාමයත්  සමඟ  සමාජයද  විකාශය  වෙමින්  යාවත්කාලීන වන අතරම  එකී  ක්‍රියාවලිය  නිරන්තරයෙන්  සිදුවීමේදී  නීතිය  නම්  උපකරණය  සමාජය තුළ  වැදගත් කාර්යයක් ඉටු කරයි. නිරන්තර කාලීන බවකින් යුක්තව සමාජීය ක්‍රියාවලිය පසුපස  ගමන් ගන්නා නීතියද  ගණිතමය  සූත්‍ර  ආශ්‍රයෙන්   …

How should the Sustainable Development Goals be addressed?Transport and infrastructure development & Eradication of unemployment and poverty.

It is a fact that we all know that since the beginning of human civilization, man has always made efforts towards development through various ups and downs, but it was only limited to economic development. In the journey of economic development, a lot of attention was paid to the social and environment after the Second …

Served the Served.

Laws are important. But they can only be effective if the people know about the particular laws Waris Dirie Every person is entitled to equality and equal protection from law. Similarly, military personnel need legal aid for their civil matters. Thus the third phase of the project ‘legal update’ was planned to serve the people …

Break the silence!

“Truth: rape does indeed happen between girlfriend and boyfriend, husband and wife” Patti Feuereise, Invisible Girls: The truth about sexual abuse Being in 21st century, why sex between an unmarried couple without consent is “rape” but a forceful intercourse between spouses is not, is a question in our legal system as well as in our …

නඩයක පයට පොඩි උන පිපෙන්න ළංවුණ පොහොට්ටුව

ඔව් මහත්තයෝ ඔය තමයිඑහෙට යන පාරටිකක් දුර ගියාමඅහුවෙයි පාළු අම්බලම එතනින් හැරිලා ගියාමයිඅහුවෙන්නේ වැලිපාරඑතන සුදු කොඩියක් ඇතිඒ තමයි මළ ගෙදර වාහනෙන් යන්න බෑ මහත්තයෝතියෙන්නේ අඩිපාරඔය කෙළී මල් විකුණුවාස්_ කන්දකුමාර ගාවඉඳලා හිටලානෙළුම නෙළුම් අල ‘හෙමගේනවා සතිපොළට කොපි පොතක් පැන්සලක් ගන්නටහබල ගෙන තම අතටහැමදාම ඒ ඔරුව පැද්දාඑතෙරවන්නට දිවියමහත්තයට කියන්න ඕකි තමයිරැක්කේ අප්පා නැති ඒ ගෙදර නංගිලා තුන්දෙනා …

Rights affecting Homosexuality.

Homosexuality is sexual interest in and attraction to members of one’s own sex. At different times, different legal reforms have taken place regarding the rights of LGBT persons. Rights affecting lesbian, gay, bisexual and transgender individuals, vary greatly by country or jurisdiction, including everything from the lawful acknowledgement of same-sex union to the capital punishment …

The Major Role of Legal Knowledge and Awareness in Small and Medium Enterprises.

Small and mid-size enterprises (SMEs) are businesses that maintain revenues, total net assets, number of employees, sales, and investment level or even the electricity usage under a certain threshold. This certain threshold can be different from country to country hence having their own definition of what constitutes a small and medium sized enterprise. Though they …

My Body, My Choice.

The overturn of Roe v Wade, the landmark case protecting the right to abortion is a massive blow to women’s and human rights that will have a significant impact worldwide. The decision explicitly ended the federal constitutional protections for abortion diminishing women’s ability to access safe and legal abortions. The ruling has restricted women from …